O nás

Po skúsenostiach z takmer 30 ročnej praxe a najmä z dôvodu záujmu o tieto služby sme sa tento rok rozhodli rozšíriť naše služby o ďalšie a tak zabezpečiť komplexnú starostlivosť o človeka. Naším cieľom je poskytovanie kvalitných služieb za pomoci účinných metód, preverených vlastnými dlhoročnými skúsenosťami. Komplexná starostlivosť o človeka predstavuje škálu činností zameraných na postaranie sa o fyzické, psychické, duševné i sociálne zdravie človeka. Sme tím ľudí, ktorí milujú život a každodenný stres, pretože vieme ako naň. V našej práci využívame vedomosti a zručnosti z oblasti psychológie, anatómie, regenerácie organizmu, masáží, reflexnej terapie a orientálnej medicíny.

JAROSLAV KARBAN

Od konca 80-tych rokov sa venujem štúdiu alternatívnych smerov. Moje počiatky boli v hľadaní niečoho, čo môže človeku pomôcť, a nemyslím tým chemické lieky. K svojej profesii som sa dostal cez ochorenie mojej dcéry. Prešiel som mnohými lekárskymi vyšetreniami, skúsil rôznych liečiteľov, mastičkárov. Nič nepomáhalo. Riešenie som našiel vďaka metóde One Brain. Spočiatku som neveril, že pomôže ale po šiestom absolvovanom kurze došlo k zásadnému zvratu v priebehu ochorenia mojej dcéry. V súčasnosti umožňujem spoznávať túto metódu prostredníctvom vedenia kurzov aj iným.

Pochopil som, že zdravie sa nedá kúpiť, ale pre jeho získanie a udržanie musíme niečo aktívne robiť. Dodnes ma fascinuje poznanie, že každý človek, bez rozdielu veku, má neuveriteľné regeneračné schopnosti. Táto filozofia prirodzenej regenerácie organizmu ma doviedla až k práci so systémom Medicíny informačného poľa – TimeWaver.”

Kontakt:

MÁRIA NOGOVÁ

,,Od 90-tych rokov sa venujem zdravej výžive a jej vplyvu na ľudský organizmus. Neskôr som sa dostala k metóde One Brain, ktorej sa venujem naplno a uchvacuje ma stále rovnako ako na začiatku. Pomohla mi pochopiť samu seba, uvedomiť si, že v každej situácii treba začať od seba. Začala som naplno vnímať život, tešiť sa z každodenných radostí i starostí, mať rada samu seba a k tomu vediem aj moje deti, aby sa mohli naplno rozvíjať.”

Kontakt:

0

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.