Súčasný model v medicíne a nový model zdravia

Súčasný model v medicíne

 • Človek existuje oddelene od okolitého prostredia.
 • Okolitý svet sa delí a svet nepriateľských a priateľských síl. Je to svet dobra a zla.
 • Na náš organizmus stále útočia nepriateľské sily (mikroorganizmy, fyzické a chemické faktory, iní ľudia a pod. )
 • Keď likvidujeme mikroorganizmy vyvolávajúce chorobu, víťazíme.

A po skončení vojny má organizmus obnoviť zdravie zničené chorobou.
 • Existujú ,,ľahké" choroby, s ktorými je jednoduché bojovať (napríklad prechladnutie), a choroby ,,ťažké" (takzvané nevyliečiteľné), ktoré nie je možné poraziť.
 • Niektorým chorobám je možné predchádzať, upevňujúc obranné sily organizmu (očkovanie, otužovanie).
 • Udržať si zdravie je boj. 
 • Choroba je zlo, s ktorým treba bojovať zo všetkých síl. 
 • Úlohou lekára je pomôcť pacientovi poraziť chorobu. Preto je potrebné určiť diagnózu, čiže pomenovať nepriateľské ochorenie, a potom naordinovať prostriedky na boj.
 • Farmaceutický priemysel vyrába čoraz silnejšie prostriedky proti chorobám. Pokrok v medicíne sa hodnotí podľa dokonalosti prostriedkov na boj s ochorením. 
 • Občas nad chorobou zvíťazíme, občas vyhrá ona. Vo finále však prehráme, pretože príde smrť.

Nový model zdravia

 • Nežijeme izolovanie od sveta, ktorý nás obklopuje, ale sme jeho súčasťou. Okolitý svet je náš svet.
 • Zdravie je rovnováha medzi naším spôsobom existencie a okolitým svetom. Je to harmónia so sebou samým aj s okolitým prostredím.
 • Naše telo je v neustálom kontakte s rôznymi prejavmi prírodných síl (mikroorganizmy, fyzické a chemické faktory, iní ľudia a pod.). Všetko spoločne tvorí okolité prostredie. Každá z týchto síl môže byť pre nás prospešná. 
 • Ochorenie je príznakom porušenia rovnováhy. Musíme byť pozorní voči signálom svojho tela.
 • Niektorými svojimi činmi, myšlienkami a pocitmi narúšame rovnováhu a vytvárame si tak choroby.
 • Človek môže ovplyvňovať svoje myšlienky, pocity a správanie. Môže pôsobiť na okolitý svet. Keď sa staráme o čistotu svojich úmyslov, staráme sa aj o svoj zdravie.
 • Ochorenie je príznakom zdravého organizmu. Je to snaha obnoviť narušenú rovnováhu.
 • Organizmus sa sám snaží o obnovenie rovnováhy. Uzdravenie je prirodzeným procesom. V niektorých prípadoch však potrebujeme vonkajšiu pomoc, ak sme sa príliš vychýlili z rovnováhy.
 • Úlohou lekára je pomôcť našej vlastnej vnútornej liečivej sile a učiť, ako byť zdravým.

Valerij Sineľnikov
úryvok z knihy: Dohoda s chorobou
Zdielaj článok
Komentáre
Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
Pridajte Váš komentár