Medicína informačného poľa

TimeWaver analyzuje príčiny ochorení a porúch v informačnom poli a zároveň ich tam vyrovnáva. Základom medicíny informačného poľa je teória fyzikálno-duchovného poľa, z ktorého sú riadené všetky materiálne, energetické a psychické procesy.

TimeWaver predstavuje ucelený integračný, diagnostický a terapeutický systém s dôrazom na hľadanie hlbších príčin porúch. Jeho súčasťou je:

  • Medicína informačného poľa,
  • Frekvenčná terapia,
  • Kardio-vaskulárna diagnostika.

Základným princípom fungovania Time Waveru je rádionika, ktorá je fascinujúcim objavom modernej vedy a je založená na pochopení, že hmota je prejavom vedomia. Každé telo a každá látka má svoje vlastné energetické pole založené na elektromagnetickej oscilácii. V prípade, že nastane nerovnováha, môže napr. u človeka dôjsť k ochoreniu.  Použitím rádioniky možno určiť, ktoré vibrácie vzoru informačného poľa človeka sú nevyhnutné pre podporu jeho regenerácie.

TimeWaver – hľadá a odstraňuje príčiny v informačnom poli.

Analýzu v informačnom poli a obnovenie rovnováhy nazývame vyrovnávanie, resp. optimalizácia. Vzťahuje sa na desať najdôležitejších úrovní človeka, okrem iného na funkcie orgánov, kmitania (frekvenčná úroveň), elektrickú a energetickú úroveň tela a čistú informačnú úroveň. Siaha až k psychickej úrovni a úrovni vedomia, ako možným pôvodom ochorení.

TimeWaver Med nachádza okrem toho v informačnom poli analógie ochorení, ktoré súvisia s vírusmi, baktériami alebo jedovatými látkami.


Tvorcom systému TimeWaver je Marcus Schmieke

markusMarcus Schmieke - tvorca a vyvojár systému TimeWaver
Zdielaj článok
 (neregistrovaný užívateľ)    18. november 2016 09:23
Absolvoval som túto terapiu, veľmi mi pomohla, mám návod ako žiť zdravšie, hlavne bez stresov, lebo v hlave to celé začína, ako bonus úžasný prístup Jarka a Majky. Ďakujem veľmi ste mi pomohli
Unable to load template file '/components/rankings/themes/.tpl'
Pridajte Váš komentár