Endemická struma a endemický kreténizmus

Nedostatok jódu môže prispievať aj k poruchám menštruačného cyklu, problémom v tehotenstve, môže spôsobiť poruchy plodnosti (aj u mužov) a u detí duševnú zaostalosť alebo hyperaktivitu, spoločenské problémy.

Odhaduje sa, že viac než 1,5 miliardy ľudí vo svete trpí rôznym stupňom nedostatku jódu.

Historicky najvýznamnejším dôsledkom deficitu jódu je: endemická struma a endemický kreténizmus.

  • Endemická struma
    Edemická struma sa nerovnomerne vyskytuje na celej zemeguli. Avšak v niektorých oblastiach sa toto ochorenie nevyskytuje vôbec. Sú to hlavne morské pobrežia. Pravidlo, že struma pribúda od mora do vnútrozemia a do hôr, stále platí. Problematike nedostatku jódu bola u nás systematicky venovaná pozornosť po druhej svetovej vojne. Zásluhou jodizácie jedlej soli sa významne znížil (ale celkom nezmizol) výskyt strumy u detí a dospievajúcich.

  • Endemický kreténizmus
    Endemický kreténizmus je vývojová porucha spôsobená vrodenou hypotyreózou, z fran. slova crétin (slabomyselný). Jednou z príčin môže byť závažný nedostatok jódu v strave matky, ale aj nedostatočná funkcia štítnej žľazy matky z iného dôvodu. Okrem obvyklých prejavov kreténizmu - malého vzrastu a zníženej inteligencie - je pre endemický kreténizmus typická hluchota, svalová strnulosť a problémy s motorikou. Choroba zasahuje ľudí po celom svete. Najúčinnejším opatrením v prevencií endemického kreténizmu je odstránenie jódového deficitu. Celosvetová eliminácia jódového deficitu je výkričníkom a patrí k programom SZO (Svetovej zdravotníckej organizácie), UNICEF (United Nations childrens Found - Detský fond Organizácie spojených národov, najväčšia svetová organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou a zlepšovaním životných podmienok detí a podporou ich všestranného rozvoja). Jódový deficit je závažným celosvetovým problémom. Endemický kreténizmus je nezvratným poškodením centrálneho nervového systému. Bohužiaľ, jeho výskyt je stále zaznamenávaný, zvlášť v rozvojových krajinách. Pritom ľahko dostupná prevencia je účinným a jednoduchým opatrením zabraňujúcim doživotnému postihnutiu.
Zdielaj článok
Komentáre
Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
Pridajte Váš komentár