image

TimeWaver slúži ako komplexný diagnostický a terapeutický systém.

S využívaním poznatkov kvantovej fyziky je určený na zistenie a následné riešenie vnútorných príčin porúch v informačnom poli, ktoré nás hlboko ovplyvňujú v našom prežívaní, spôsobe premýšľania a v každodennom konaní.

Spolupráca ducha a tela

TimeWaver pracuje na spôsobe analýzy informačného poľa človeka a následnom obnovení jeho rovnováhy. Ide o tzv. optimalizáciu, ktorá sa vzťahuje na 10 úrovni človeka. Ide napríklad o úroveň vibrácií, elektrickú, energetickú, psychickú, duchovnú, karmickú, úroveň tela  a tiež o čistú informačnú úroveň. Dosah má až na úroveň psychiky a vedomia, ktoré môžu byť zdrojom rôznych neduhov.  Z praxe totiž vieme, že všetky ochorenia sú psychosomatického pôvodu a preto naše telo môže byť zdravé natoľko, nakoľko je zdravá naša myseľ.
 
Systém TimeWaver na základe spomínanej analýzy rozdeľuje príčiny chorôb do 15 kategórií. Oboznamuje nás s odporúčanými vyrovnávacími preparátmi a z dosiahnutých informácií vytvorí zoznam určený na optimalizáciu v informačnom poli. Zoznam optimalizácií obsahuje najvhodnejšie ozdravné preparáty a metódy z oblasti homeopatie, klasickej medicíny a alternatívnej liečby. Tie sa prostredníctvom kmitania (“zápisu”) dostávajú priamo do informačného poľa klienta, čím nastáva proces regenerácie organizmu. Tá obsahuje všetky oblasti života: energetickú, duchovnú aj telesnú. (Nie je nutné, aby klient užíval akékoľvek prípravky.)

Orgánová koherencia

Orgánová koherencia skúma kvalitu elektromagnetických energetických polí, ktoré má každý orgán v tele a tým skúma aj jeho napojenie na intaktné informačné pole človeka. Pomocou tejto koherencie získavame konspekt o stave orgánov roztriedených do troch skupín. Zobrazuje nadmerne regulované, podpriemerne regulované a vyrovnané (koherentné) orgány.
Databáza orgánovej koherencie tvorí 52 kategórií obsahujúcich 2 334 detailov o základných orgánoch a orgánových systémoch organizmu.

Analýza ICD10

Prostredníctvom analýzy v informačnom poli máme možnosť získať zoznam všetkých ochorení s ním súvisiacich. Vysoká pozitívna relevancia nás oboznamuje s akútnym problémom, ktorý organizmus aktívne rieši, kým vysoká negatívna relevancia poukazuje na problém pasívny tzv. chronický.

TimeWaver Med disponuje databázou s viac než 600 rubrikami a viac než 1 000 000 vzormi kmitania a záznamami, ktoré okrem iného obsahujú tieto oblasti:

 • bunková biológia,
 • detox,
 • tradičná čínska medicína (TCM),
 • genetika,
 • homeopatia,
 • stomatológia,
 • ajurvéda,
 • neurológia,
 • laboratórna diagnostika,
 • baktéria, vírusy, plesne, parazity,
 • štrukturálna úroveň,
 • psychokineziológia,
 • systemické súvislosti a mnohé ďalšie…

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.