image

Okrem tradičného merania EKG umožňuje TimeWaver Cardio vykonať meranie až 13 špecifických hodnôt, čo slúži pre oveľa presnejšie vyhodnotenie celkového stresu klienta.

Analýza regulačnej schopnosti a stresu cez analýzu variability srdcového rytmu

Nevyhnutnou schopnosťou nášho organizmu je zmena srdcového tepu a tiež prispôsobenie sa rôznym vonkajším vplyvom. Ide o variabilitu srdcového rytmu, ktorá opisuje spontánne sa vyskytujúce zmeny časových odstupov medzi dvoma údermi srdca a ktorá je etablovaným podkladom na rozpoznanie stresových faktorov a schopnosti organizmu neustále sa v priebehu času regulovať.

Okrem tradičného merania EKG umožňuje TimeWaver Cardio vykonať meranie až 13 špecifických hodnôt, čo slúži pre oveľa presnejšie vyhodnotenie celkového stresu klienta. Týmto spôsobom dochádza k vzácnemu poznaniu všetkých nervov, ktoré aktívne prispôsobujú a tiež regulujú automaticky prebiehajúce procesy vo vnútri tela bez pôsobenia vlastnej vôle človeka. Ide napr. o srdcový rytmus, krvný tlak, metabolizmus a trávenie.

Merané hodnoty prostredníctvom TimeWaver Cardio sa rozdeľujú do 4 hlavných kategórii:

  • vegetatívny nervový systém, celková energia, pomer napätie - uvoľnenie,
  • regulačná schopnosť systému s akútnymi a chronickými hodnotami stresu,
  • kombinované zobrazenie variability srdcového rytmu plus extrasystol srdcového rytmu,
  • stresový stav človeka so šiestimi hodnotami vo vzťahu k mysli, nervom, hormónom, imunitnému systému.

Množstvo databáz homeopatických, prírodnoliečiteľských a školskomedicínskych prípravkov na redukovanie stresu, databázy na psychické riešenie konfliktov, brainmapping-databázy s príslušnými informáciami sú obsiahnuté v dodávanom softvéri.

zdroj: http://timewaver.sk

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.