image

V malých dávkach dokáže vyburcovať telo k výkonu a byť osožným „sluhom". Avšak všetkého veľa škodí a bohužiaľ, stres sa stal symbolom moderného života.

Stres je súčasťou nášho každodenného života. V malých dávkach dokáže vyburcovať telo k výkonu a byť osožným „sluhom". Avšak všetkého veľa škodí a bohužiaľ, stres sa stal symbolom moderného života. Neustály tlak v zamestnaní a rodinnom živote sprevádza človeka na každom kroku. Stres sa stáva sprievodcom človeka od ranného naháňania autobusu až po prácu dlho do noci. A dôsledky? Nepriaznivé vplyvy na telo, myseľ a dušu. Možno neuveríte, ale stres môže byť hlavnou príčinou civilizačných chorôb!

Čo je vlastne stres?

Definícia stresu
Keď Hans Selye, priekopník biologicko-lekárského učenia o strese napísal v roku 1982, krátko pred svojou smrťou: „Daroval som všetkým rečiam sveta nové slovo - STRES," určite netušil, že pojem stresu bude tak často používaným. Na medzinárodnom sympóziu výskumu stresu v roku 1987 v Bratislave sa konštatovalo, že existuje asi 200 definícií stresu. Anglické slovo stres pochádza zo starého francúzskeho výrazu „estrecier", (čo znamená prinútiť, použiť násilie), ktoré je zase odvodené z latinského „strictus", (čo znamená uťahovať, stláčať). Z uvedenej analýzy je zrejmé, že stres môže jednoducho znamenať byť vystavený istým silám alebo tlakom.

Odborníci konštatujú, že stres je jednak pozitívny, jednak negatívny - čo závisí od vplyvu vonkajšej sily. Preto rozlišujeme tzv.   E u s t r e s   (Eu - pravý, ktorý podporuje zdravie a výkonnosť) a   D i s t r e s   (Dis - rušivý, vyvádzajúci z rovnováhy). Dr. Selye v tejto súvislosti tvrdil, že bez stresu sa nedá žiťNaopak však platí, že nadmiera stresu spôsobuje smrť. Keďže sa často zdôrazňuje negatívna stránka stresu, (väčšinou sa chápe ako úzkosť či tieseň), v našom vedomí preto prevláda predstava, že stres je sila, ktorá zapríčiňuje psychické vyčerpanie a utrpenie. Používanie slova stres v bežných životných situáciách vystihuje práve tento negatívny aspekt.

Na zníženie stresu a emocionálnej záťaže sa výborne osvedčil postup práce s klientom za pomoci certifikovanej metódy One Brain alebo Three in One Concepts.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.