image

O tejto téme bolo napísané už veľa, ale nemôže byť dostatočne vysvetlená.

Svet kvantovej fyziky je záhadný, jediný, ktorý vysvetľuje pravdu o našom svete spôsobmi, ktoré spochybňujú existujúcu štruktúru prijatých znalostí.

To, čo vnímame ako fyzický, hmotný svet, nie je vôbec fyzické alebo hmotné, v skutočnosti má od toho náš svet ďaleko.

Túto skutočnosť opakovane potvrdili fyzici z celého sveta, ktorí za to získali Nobelovu cenu. Jedným z nich bol aj Niels Bohr, dánsky fyzik, ktorý výrazne prispel k pochopeniu atómovej štruktúry a kvantovej teórie.

„Ak vás kvantová mechanika úplne nešokuje, potom ste ju ešte nepochopili. Všetko, čo nazývame skutočným, je vytvorené z vecí, ktoré nemôžeme považovať za skutočné.“ – Niels Bohr

Na prelome 19. storočia začali vedci skúmať vzťah medzi energiou a štruktúrou hmoty.

Domnienka, že fyzický Newtonov hmotný vesmír, ktorý bol v samom srdci vedeckého poznania, zaostal a vystriedala ho predstava, že hmota nie je nič iné ako ilúzia.

Vedci začali postupne pripúšťať, že všetko vo vesmíre je vytvorené z energie.

„Napriek jedinečnému empirickému úspechu kvantovej teórie, samotné tvrdenie, že môže byť doslova pravdivá ako znázornenie podstaty, je ešte stále vítané s cynizmom, nepochopením a dokonca s hnevom.“ – T. Folger

Kvantoví fyzici zistili, že fyzické atómy sú tvorené vírmi energie, ktoré sa neustále otáčajú a vibrujú, pričom každý z nich vyžaruje svoj vlastný jedinečný podpis.

Preto, ak sa chceme pozrieť sami na seba a zistiť, kým naozaj sme, uvidíme bytosti tvorené energiou a vibráciou, vyžarujúce vlastný jedinečný energetický podpis – to je skutočnosť a kvantová fyzika nám to ukazuje znovu a znovu.

Sme oveľa viac než to, ako vnímame samých seba a je na čase, aby sme sa začali vidieť v tomto svetle.

Keby sme pozorovali zloženie atómu pod mikroskopom, videli by sme malý, neviditeľný vír podobný tornádu s množstvom nekonečne malých energetických vírov nazývaných kvarky a fotóny.

Tie tvoria štruktúru atómu. Hoci sa zameriate bližšie a bližšie na štruktúru atómu, nemali by ste vidieť nič, mali by ste vidieť hmotnú prázdnotu.

Atóm nemá fyzickú štruktúru, my nemáme fyzickú štruktúru, fyzické veci naozaj nemajú žiadnu fyzickú štruktúru! Atómy sú tvorené neviditeľnou energiou, nie skutočnou hmotou.

„Zmierte sa s tým a akceptujte tento nezvratný záver. Vesmír je nehmotný – mentálny a duchovný.“ – Richard Conn Henry

Je to úplná hádanka, však? Naše skúsenosti nám hovoria, že naša realita je tvorená fyzickými hmotnými vecami a že náš svet je samostatne existujúci objektívny celok.

Odhalenie, že vesmír nie je zložený z fyzických častí, čo naznačuje Newtonova fyzika, a namiesto toho vychádza z holistickej teórie nehmotných energetických vĺn, má pôvod v prácach Alberta Einsteina, Maxa Plancka a Wernera Heisenberga a iných.

 

Úloha vedomia v kvantovej mechanike

Čo znamená, že naša fyzická hmotná realita nie je v skutočnosti vôbec hmotná? Mohlo by to znamenať množstvo vecí a predstavy, ako je táto, nemôžeme preskúmať, ak vedci ostanú za hranicami jediného vnímaného existujúceho sveta, sveta, ktorý všetci vidíme.

Ako Nikola Tesla údajne povedal:

„V deň, kedy veda začne študovať nefyzikálne javy, sa v priebehu jedného desaťročia dosiahne väčší progres ako v priebehu všetkých predchádzajúcich storočí svojej existencie.“

Našťastie, mnohí vedci už urobili skok a začali sa zaoberať významom a dôsledkami toho, čo bolo objavené kvantovou fyzikou. Jedným z týchto potenciálnych objavov je, že „pozorovateľ vytvára realitu“.

„Základný záver novej fyziky tiež uznáva, že pozorovateľ vytvára realitu. Ako pozorovatelia sme osobne zapojení do vytvárania vlastnej reality. Fyzici sú nútení pripustiť, že vesmír je „mentálna“ štruktúra.

Priekopnícky fyzik Sir James Jeans napísal: „Prúd vedomostí smeruje k nehmotnej realite. Vesmír začína vyzerať viac ako veľká myšlienka než ako veľký stroj.

Myseľ sa už dlhšie nezdá byť náhodným votrelcom v ríši hmoty, mali by sme skôr chváliť tvorcu a kráľa tejto ríše hmoty.“ – R. C. Henry

Jeden skvelý príklad, ktorý znázorňuje úlohu vedomia vo fyzickom materiálnom svete (o ktorom nevieme, že nie je taký fyzický) je experiment s dvojitým otvorom.

Tento experiment sa niekoľkokrát používal na preskúmanie úlohy vedomia pri formovaní charakteru fyzickej reality.

Optický systém dvojitého otvoru bol použitý na otestovanie pravdepodobnej úlohy vedomia pri zrútení funkcie kvantových vĺn.

Sila interferencie obrazca vytvoreného pri spektrálnom rozklade cez dva otvory, v porovnaní s obrazcom vytvoreným pri jednom otvore, sa znížila, ak sa pozornosť sústredila na dvojitý otvor.

Táto štúdia zistila, že faktory spojené s vedomím, ako sú meditácia, cvičenie, elektrokortikálne markery zameranej pozornosti a psychologické faktory, ako sú otvorenosť a absorpcia, významne korelovali predpokladanými spôsobmi s poruchami v interferenčnom obrazci vytvorenom cez dva otvory.

 

Aký je zmysel toho všetkého?

Zmysel všetkých týchto informácií je ten, aby sme sa zobudili a uvedomili si, že my všetci sme len energia a vyžarujeme vlastnú jedinečnú energetickú šifru.

Pocity, myšlienky a emócie zohrávajú dôležitú úlohu, pretože kvantová fyzika nám pomáha vidieť zmysel toho, ako sa všetci cítime.

Ak všetci milujeme a cítime pokoj vo svojom vnútri, nepochybne to ovplyvní vonkajší svet okolo nás a ostatní sa budú cítiť rovnako dobre.

„Ak chcete poznať tajomstvá vesmíru, začnite premýšľať z hľadiska energie, frekvencie a vibrácií.“ – Nikola  Tesla

Štúdie ukázali, že pozitívne emócie a činnosť z miesta vnútorného pokoja môžu viesť k úplne odlišnej skúsenosti pre osobu, ktorá vysiela tieto emócie okolo seba a do celého sveta.

Je pravda, že na našej subatómovej úrovni mení vibračná frekvencia prejav fyzickej reality? Ak áno, akým spôsobom?

Vieme, že keď atóm mení svoj stav, absorbuje alebo vyžaruje elektromagnetické frekvencie, ktoré sú zodpovedné za zmenu jeho stavu.

Spôsobujú odlišné stavy emócií, vnímania a pocitov rôzne elektromagnetické frekvencie? Áno, bolo to preukázané!

„Svet je len konštrukcia, ktorá nám ponúka ilúziu, že existujú samostatné objekty.“ – Dr. Quantum

 

Zdroj: collective-evolution.com, Spracovala: silavedomia.sk

 

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.