image

Nech je láska, čo k sebe cítime, taká silná, že sa už nikdy nebudeme sami odmietať ani sabotovať svoje šťastie, slobodu a lásku.

Dnes ťa, Stvoriteľ vesmíru, žiadame, aby si nám pomohol prijímať sa práve takých, akí sme, bez posudzovania. Pomôž nám prijať svoju myseľ takú, aká je, so všetkými našimi emóciami, nádejami a snami, s našou osobnosťou, s naším jedinečným spôsobom bytia. Pomôž nám prijať naše telo práve také, aké je, so všetkou jeho krásou a dokonalosťou.

Nech je láska, čo k sebe cítime, taká silná, že sa už nikdy nebudeme sami odmietať ani sabotovať svoje šťastie, slobodu a lásku.

Nech sú odteraz všetky činy, všetky reakcie, myšlienky a emócie založené na láske. Pomôž nám, Stvoriteľ, zväčšovať našu sebalásku, až kým sa celý sen nášho života nezmení zo strachu a drámy na lásku a radosť. Nech je moc našej sebalásky natoľko silná, že zruší všetky lži, ktorým sme boli naprogramovaní veriť – všetky lži, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, dosť silní, dosť inteligentní, že niečo nezvládneme. Nech je moc našej sebalásky natoľko silná, aby sme už nepotrebovali žiť náš život podľa názoru iných ľudí. Nech si absolútne veríme, že urobíme potrebné rozhodnutia. S našou sebaláskou sa už v našom živote nebojíme čeliť akejkoľvek zodpovednosti, akýmkoľvek problémom a budeme ich riešiť, ako budú prichádzať. Všetko, čo chceme vykonať, nech je vykonané so silou našej sebalásky.

Počínajúc dneškom, pomáhaj nám milovať samých seba tatoľko, aby sme už nikdy nevytvárali situácie, ktoré idú proti nám. Môžeme žiť svoje životy a byť sami sebou a nepredstierať, že sme niekým iným, len aby nás iní ľudia prijímali. Nemáme už potrebu byť prijímaní inými ľuďmi, aby nám hovorili, akí sme dobrí, lebo my vieme, akí sme. So silou našej sebalásky nám dovoľ radovať sa z toho, čo vidíme zakaždým, keď sa pozrieme do zrkadla. Nech je na našej tvári veľký úsmev, ktorý znásobí našu vnútornú a vonkajšiu krásu. Pomôž nám pociťovať takú intenzívnu sebalásku, aby sme mali vždy radosť zo svojej prítomnosti.

Dovoľ nám milovať samých seba bez súdov, lebo keď súdime, nesieme hanu a pocit viny, máme potrebu trestu a strácame vyhliadky na tvoju lásku. Posilni našu vôľu, aby sme si v tejto chvíli odpustili. Vyčisti naše mysle od emocionálneho jedu a seba posudzovania, aby sme mohli žiť v úplnom pokoji a láske.

S touto novou silou v našich srdciach, silou sebalásky, nám umožni zmeniť všetky naše vzťahy počínajúc vzťahom k sebe samým. Pomôž nám oslobodiť sa od všetkých konfliktov s inými ľuďmi. Umožni nám byť šťastnými, aby sme sa mohli deliť o svoj čas s našimi milovanými a odpustiť im každú nespravodlivosť, ktorú pociťujeme v našej mysli. Pomôž nám milovať samých seba natoľko, aby sme odpustili každému, kto nám kedy živote ublížil.

Daj nám odvahu milovať našu rodinu a priateľov láskou, ktorá si nekladie podmienky, a zmeniť naše vzťahy tým najpozitívnejším a najmilujúcejším spôsobom. Pomôž nám vytvoriť v našich vzťahoch také nové spojenia, aby sa v nich nebojovalo o kontrolu, aby v nich nebol víťaz ani porazený. Umožni nám pracovať spolu ako tím - za lásku, radosť a harmóniu.

Nech je náš vzťah k rodine a priateľom založený na úcte a radosti, aby sme už nemali potrebu hovoriť im, ako majú myslieť alebo akí majú byť. Nech je náš romantický vzťah tým najkrajším vzťahom; nech cítime radosť v každej chvíli, ktorú strávime s naším partnerom. Pomôž nám prijímať iných práve takých, akí sú, bez súdov, lebo keď ich odmietame, odmietame sami seba. Keď odmietame sami seba, odmietame teba.

zdroj: http://citaty-velkych-osobnosti.sk, Miguel Ruiz - Tajomstvo Vzťahov - Majstrovstvo Lásky

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.