image

TimeWaver analyzuje príčiny ochorení a porúch v informačnom poli a zároveň ich tam vyrovnáva.

Základom medicíny informačného poľa je teória fyzikálno-duchovného poľa, z ktorého sú riadené všetky materiálne, energetické a psychické procesy.

TimeWaver predstavuje ucelený integračný, diagnostický a terapeutický systém s dôrazom na hľadanie hlbších príčin porúch. Jeho súčasťou je:

  • Medicína informačného poľa,
  • Frekvenčná terapia,
  • Kardio-vaskulárna diagnostika.

Základným princípom fungovania Time Waveru je rádionika, ktorá je fascinujúcim objavom modernej vedy a je založená na pochopení, že hmota je prejavom vedomia. Každé telo a každá látka má svoje vlastné energetické pole založené na elektromagnetickej oscilácii. V prípade, že nastane nerovnováha, môže napr. u človeka dôjsť k ochoreniu.  Použitím rádioniky možno určiť, ktoré vibrácie vzoru informačného poľa človeka sú nevyhnutné pre podporu jeho regenerácie.

TimeWaver – hľadá a odstraňuje príčiny v informačnom poli.

Analýzu v informačnom poli a obnovenie rovnováhy nazývame vyrovnávanie, resp. optimalizácia. Vzťahuje sa na desať najdôležitejších úrovní človeka, okrem iného na funkcie orgánov, kmitania (frekvenčná úroveň), elektrickú a energetickú úroveň tela a čistú informačnú úroveň. Siaha až k psychickej úrovni a úrovni vedomia, ako možným pôvodom ochorení.

TimeWaver Med nachádza okrem toho v informačnom poli analógie ochorení, ktoré súvisia s vírusmi, baktériami alebo jedovatými látkami.

Tvorcom systému TimeWaver je Marcus Schmieke

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.