image

Naši predkovia poznali unikátne vlastnosti vody v dňoch 18. - 19. januára, a preto sa v tieto dni zásobili vodou a pokiaľ bola možnosť, venovali čas na relaxáciu spojenú s prírodou a vodou.

Voda je kúzelná a tajomná. Jej najväčšie dary sa prejavujú, keď je číra a čistá, rovnako tak ako je tomu u ženy. Voda je živá a má svoje „charakterové vlastnosti“. Je lymfou Zeme. Už po niekoľko tisícročí, v januári v určitom čase, voda zo všetkých zdrojov mení svoje vlastnosti. Podľa vedcov sa mení aj jej elektromagnetické žiarenie, ktoré zaznamenávajú meracie prístroje. Pokiaľ túto vodu izolujeme od vonkajšej informácie, tak si zachová výnimočné vlastnosti veľmi dlho. Je oficiálne zaznamenané, že voda načerpaná z prameňa 19.januára do obeda, stála vo vedeckom laboratóriu pri izbovej teplote a vo svetle štyri roky a nezmenila farbu, chuť a zápach. Pritom obyčajná voda, ktorá stála hneď vedľa v rovnakých podmienkach, sa stala nepoužiteľná na pitie už po dvoch mesiacoch.

Zaujímavý objav uskutočnili fyzici z Ústavu ekológie človeka a hygieny životného prostredia Sysina Ruskej akadémie vied. Po dobu určitých dní v januári vedci každý deň analyzovali vodu načerpanú z vodovodu a zistili, že po dobu známych januárových dní 18. - 19. januára sa voda odlišovala vysokou úrovňou energie.

„Predovšetkým bolo treba stanoviť fázu prechodu vody do neobvyklého stavu, preto sme ju začali sledovať už 15. januára. Načerpali sme vodu z vodovodu a zmerali sme množstvo iónov radikálov. 17. januára počet iónov radikálov začal stúpať, súčasne sa voda stala mäkšou, vzrástla jej hodnota pH, a tím bola voda menej kyslá. Vrchol dosiahla voda 18. januára večer, keď vzhľadom k veľkému množstva iónov radikálov bola jej elektrická vodivosť ako u umelo nasýtenej vody elektrónmi. Pritom hodnota pH vody bola neutrálna,“ hovorí vedúci výskumu, kandidát technických vied Anatolij Stechin.

Dlhodobé pozorovanie kozmického žiarenia odborníkmi v jadrovej fyzike ukázalo, že každý rok 18. -19. januára prúdi na Zem intenzívny neutrónový tok a intenzita neutrónového žiarenia na našej planéte sa v tomto čase zvyšuje 100 – 200 krát. Podľa vedcov, intenzívny neutrónový tok má sterilizačný efekt.

„Študovali sme aj stupeň štrukturalizácie vody, k tomu sme museli zamraziť niekoľko vzoriek vody z vodovodu i z prírodného prameňa. Zistili sme, že i voda z vodovodu, ktorá má ďaleko k ideálnemu, tak v zmrazenom stave pod mikroskopom bola krásne harmonická. Krivka elektromagnetickej aktivity sa začala znižovať 19. a 20. januára mala už obvyklé hodnoty. "Predpokladáme, že príčinou prudkého nárastu elektromagnetické aktivity vody po dobu 18. – 19. januára je veľké nahromadenie iónov radikálov v zemskej litosfére. Koniec koncov, veď je to skutočný rezervoár elektrónov a väčšina ich odovzdáva vode.“

Profesor biologickej fakulty v Moskovskej štátnej univerzity, doktor vied Vladimír Voevikov hovorí: „O skutočnosti, že vodu ovplyvňujú všetky druhy magnetických a neutrónových búrok niet žiadnych pochýb. Mimochodom, vedci dokázali, že na vlastnosti vody má značný vplyv i zatmenie Slnka bez ohľadu na stupeň zatmenia v tej, alebo v inej časti Zeme. Čo sa týka 18. až 19. januára možno prebieha v skutočnosti reštrukturalizácia medziplanetárnych magnetických polí, ale to je zatiaľ cieľom výskumov. Unikátny výskum uskutočnený Moskovským inštitútom ukázal, že frekvenčné spektrum vody načerpané 18. - 19. januára je zhodné s frekvenčným spektrom ideálne zdravého človeka. Ukázalo sa, že táto voda obsahuje osobitý informačný program v podobe usporiadaných zdravých frekvencií ľudského organizmu.“

Naši predkovia poznali unikátne vlastnosti vody v dňoch 18. - 19. januára, a preto sa v tieto dni zásobili vodou a pokiaľ bola možnosť, venovali čas na relaxáciu spojenú s prírodou a vodou.

Zdroj: http://www.inspirala.cz

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.