image

Jedným z najrenomovanejších odborníkov v oblasti mikrocirkulácie je Dr. med. Reiner Klopp. Ako riaditeľ inštitútu pre mikrocirkuláciu a bývalý primár na klinike Charité v Berlíne sa už mnoho rokov venuje výskumu v oblasti najmenších ciev. Jeho klinické štúdie dokazujú, že BEMER pomáha.

Európske klinické štúdie BEMER zodpovedajú pravidlám správnej klinickej praxe (Good Clinical Practice – GCP) a v jeho zmysle rešpektujú všetky odporúčania, predpisy a smernice.

Výskum prebieha v Inštitúte pre mikrocirkuláciu v Berlíne
Fotografické dôkazy vytvorené podľa GCP potvrdzujú BEMER štúdie, ktoré boli vykonané pomocou vysokorýchlostnej filmovej technológie (intravitálna mikroskopia v kombinácii s laserovým meraním prúdenia). Táto technológia umožnila zobraziť prúdenie krvi aj v najmenších cievach, vo vlásočniciach.

Zábery vykonané v Inštitúte pre mikrocirkuláciu v Berlíne nemôžu byť uplatnené na výsledky konkurenčných magnetoterapeutických systémov. Autorské práva týchto záberov patria skupine BEMER a sú jedinečné. Nikto z našich konkurentov nedisponuje s takýmito jednoznačnými vedeckými dôkazmi.

Jedným z najrenomovanejších odborníkov v oblasti mikrocirkulácie je Dr. med. Reiner Klopp. Ako riaditeľ inštitútu pre mikrocirkuláciu a bývalý primár na klinike Charité v Berlíne sa už mnoho rokov venuje výskumu v oblasti najmenších ciev. Jeho klinické štúdie dokazujú, že BEMER pomáha.

Vplyv na mikrocirkuláciu
Po 2-minútovej aplikácií sa mikrocikrulácia zlepšuje o 24%.
Pod pojmom mikrocirkulácia rozumieme krvný obeh v najmenších krvných vlásočniciach kedy sa uskutočňuje zásobovanie každej jednotlivej bunky v organizme kyslíkom a potrebnými živinami. Z tela sa tak vylučujú toxické látky vytvorené v dôsledku tzv. civilizačných chorôb. Správne krvné zásobovanie buniek ľudského organizmu je mimoriadne dôležitým procesom, nakoľko sa bunky podieľajú na udržiavaní zdravia a tiež podporujú jeho obranné mechanizmy.Po 2-minútovej aplikácií sa okysličenie buniek zlepšuje o 15%.
Akokoľvek porušená mikrocirkulácia môže byť hlavnou príčinou rôznych symptómov alebo ochorení – diabetu, reumy, srdcovo-cievnych ochorení, nevysvetliteľných bolestí, únavy, zmien nálady, zvýšenej náchylnosti na prechladnutie, spánkových porúch a ešte mnohých ďalších ochorení, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pohodu človeka. Pozitívny vplyv na mikrocirkuláciu môže byť základom opätovného dosiahnutia zdravia.Vplyv na imunitný systém
Po 2-minútovej aplikácií sa zlepšuje prúdenie bielych krviniek.
Imunitný systém pôsobí v organizme ako „mobilná zásahová jednotka“, ktorá nás chráni pred 90% infekcií a tiež pred baktériami rôzneho druhu, vírusmi, nádorovými bunkami, toxínmi, parazitmi, mykózami. Ak ho však nadmerne zaťažia rôzne ochorenia a infekcie a tiež negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, nesprávna životospráva, drogy, alkohol, nedostatočný odpočinok alebo nadmerný stres, strach, depresia a pod. dochádza k oslabeniu obranného systému. Pomocou BEMER terapie môžeme ľahko a účinne posilniť imunitu syntézou informačných proteínov a molekúl, kedy dochádza k zlepšeniu prúdenia a adhézii bielych krviniek v najmenších krvných vlásočniciach. Takýmto spôsobom sa náš organizmus nastaví na vyšší pohotovostný stupeň.

Vplyv na tvorbu energie (ATP)
Po 2-minútovej aplikácií sa zvyšuje tvorba energie o 18%.
Adenozín trifosfát (ATP) je hlavným neustále sa tvoriacim prenášačom energie v našom tele. Počas dňa zdravý človek vyprodukuje 50 - 75 kilogramov ATP a zároveň ho aj využije. Na tvorbu energie je kyslík najdôležitejšou a nezameniteľnou látkou. Najefektívnejšie sa prenáša krvou, keď sú červené krvinky od seba navzájom oddelené.V dnešnej sedavej a konzumnej spoločnosti plnej stresu a škodlivých látok sa červené krvinky k sebe zvyknú zlepovať. BEMER terapia tatko zlepené krvinky rozdelí, aby mohli efektívne plniť svoju funkciu, ktorou je prenášanie kyslíka pre vyššiu tvorbu energie v ľudskom tele.

Vplyv na tvorbu antioxidantov
V súčasnosti sme všetci vystavení nespočetnému množstvu nepriaznivých vplyvov prostredia, ktoré významne podporujú tvorbu voľných (kyslíkových) radikálov. Ide o zlúčeniny kyselín, ktoré sú v značnej miere zodpovedné za nádorové, srdcovo-cievne, reumatické a mnohé ďalšie ochorenia vrátane skoršieho starnutia organizmu. Podobne ako tvorba antioxidantov (lapačov voľných radikálov) je aj tvorba voľných radikálov prirodzeným mechanizmom. Avšak nepriaznivým vplyvom prostredia dochádza medzi nimi k nerovnováhe. Preto je aj v tomto prípade účinná terapia BEMER podporou tvorby antioxidantov, čím napomáha k vybudovaniu rovnováhy tzv. antioxidatívnej ochrany.

Vedecké štúdie

Počas posledných 15 rokov bolo vydaných 46 publikácií a na PubMed sú zverejnené vedecké štúdie o BEMER terapii.

zdroj: http://bemergroup.com

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.