image

V procese manifestácie je zahrnutá naša podvedomá, vedomá a nevedomá myseľ. Huna modlitba je veľmi účinná tým, že využíva využíva sily všetkých aspektov.

Pokiaľ si niečo prajeme a dôverujeme, že sa to stane, už v tento moment sa to manifestuje. Je to Zákon manifestácie. Napriek tomu veľa ľudí má vo svojom podvedomí pochybnosti, strachy a limitujúce systémy presvedčenia, ktoré blokujú účinnosť manifestácie, preto bola z Atlantídy na Havaj prinesená metóda, ktorá používa Zákon manifestácie, nazvaná Huna modlitba.

V procese manifestácie je zahrnutá naša podvedomá, vedomá a nevedomá myseľ. Huna modlitba je veľmi účinná tým, že využíva využíva sily všetkých aspektov. Kahunovia vedeli, že v JA SOM, alebo v pôvodnej iskre zdroja, je ukrytý božský otlačok toho, kým skutočne sme. Táto časť vie, že sme božské stvorenia a dohliada na našu osobnosť na Zemi. Je to naše podvedomie. Na druhej strane v našej podvedomej mysli sú uložené systémy presvedčenia a postoje, ako si seba ceníme, naše spomienky a potlačené pocity. Je to NIŽŠIE JA, ktoré leží medzi vedomím a JA SOM, a ktoré nám často blokuje prijatie danej modlitby. Potom je tu naša vedomá myseľ, čo je časť, ktorá žije prítomnosťou a vníma, čo sa deje okolo. Táto časť je schopná a ochotná prijímať hojnosť a výsledky prosby.

Huna modlitba zahŕňa dva faktory, ktoré umožňujú, aby sa manifestovala:
Najprv naša vedomá myseľ musí zdvihnúť energiu, aby popohnala prosbu cez podvedomú myseľ do nášho VYŠŠIEHO JA a JA SOM. Toto je možné dosiahnuť tancom, spevom, tlieskaním, čímkoľvek, čo zvýši prúdenie životnej sily v nás. Potom, čo vyšleme prosbu, vyššie JA sa spojí s JA SOM a silou anjelov a osvietených. Svoju prosbu tri krát zopakujeme, čo ovplyvní podvedomú myseľ, a to nám pomôže rozpustiť bloky.

Kroky na Huna modlitbu:
Najskôr si vyčistíme spojenie s vyšším JA, a to rozpustením nižších emócii invokáciou fialového plameňa: ,,Som bytosť fialového plameňa. Som čistota, ktorú Boh žiada."


Potom prečítajte odpustenie pre očistenie pred Huna prosbou:

,,Odpúšťam všetkým, ktorí ma kedy zranili,
vedome i nevedome,
v tomto i predošlých životoch,
v tomto vesmíre a dimenzii, aj v iných.
Ponúkam im milosť.

Žiadam o odpustenie všetkých, ktorých som zranila,
vedome i nevedome,
v tomto i predošlých životoch,
v tomto vesmíre a dimenzii, aj v iných.
Žiadam milosť.

Odpúšťam sebe za všetko, čo som urobila,
čo zranilo mňa alebo niekoho iného,
vedome i nevedome,
v tomto i predošlých životoch
v tomto vesmíre a dimenzii, aj v iných.
Prijímam milosť, som voľná.

Všetky okovy a obmedzenia odchádzajú,
som plná vo svojej sile.
Prijímam zodpovednosť, som majstrom."
Potom si jasne formulujte, čo chcete manifestovať a začnite tancovať, spievať, čokoľvek, čo zvýši prúd životnej sily vo Vašom tele.

Potom 3 krát vyslovte Vašu prosbu a ukončite ju slovami: ,,je to splnené."

Nasmerujte všetku životnú silu do svojej podvedomej mysle a predstavte si, ako prúdi do vašej korunnej čakry. Po 30 sekundách sa uvoľnite a vnímajte. Buďte otvorení prijatiu odpovede alebo vykonaniu činnosti, ktorú intuitívne pocítite, že máte urobiť. Je dobré do svojej prosby zahrnúť niečo, za čo ste vďační. Jedna Huna prosba môže zahŕňať viac žiadostí.

Čím sa vyznačuje? Stretnite sa so skupinou priateľov. Každý z Vás povie, aký odkaz a dedičstvo zanechávate pre ďalšiu generáciu, napr. Váš odkaz môžu byť ľudia, ktorým ste pomohli, láska, ktorú ste s ľudmi zdieľali, deti, ktoré ste niečo naučili, stromy, ktoré ste zasadili, znečistený pozemok, ktorý ste upratali, zvieratá, o ktoré ste sa starali, ľudia, ktorých ste vyliečili alebo rozosmiali, múdrosť, ktorú ste dali ďalej, atď.

Poznatky prevzaté z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.