image

Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti Božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza ako keď prichádza tma alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky."

Profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: ,,Je všetko čo existuje stvorené Bohom?"

Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: ,,Áno, je to stvorené Bohom."

,,Stvoril Boh všetko?" spýtal sa profesor. ,,Áno, pane!" odpovedal študent.

Profesor sa teda spýtal: ,,Ak Boh stvoril všetko, to znamená, že Boh stvoril aj zlo, ktoré existuje. A vďaka tomuto princípu, naša činnosť určuje nás samotných. Boh je zlo.

Akonáhle to počul študent stíchol.

Profesor bol sám so sebou spokojný.

Zrazu zdvihol ruku iný študent: ,,Pán profesor, môžem Vám položiť otázku?"

,,Samozrejme." povedal profesor.

Študent sa postavil a spýtal sa: ,,Existuje chlad?"

,,Čo je to za otázku?" samozrejme, že áno. ,,Tebe nikdy nebolo chladno?"

Študenti sa zasmiali otázke spolužiaka, ale ten pokračoval: ,,V skutočnosti pane chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutočnosti chlad iba neprítomnosť tepla. Človeka a predmety môžeme popísať a určiť ich energiu na základe prítomnosti, alebo vytvorenia tepla, ale nikdy nie na základe prítomnosti či vytvorenia chladu. Chlad nemá svoju jednotku, v ktorej ho môžeme merať. Slovo chlad sme si vytvorili my ľudia, aby sme popísali to čo cítime v neprítomnosti tepla."

Študent pokračoval: ,,Pán profesor, existuje tma?"

,,Samozrejme, že existuje." odpovedal profesor.

,,Znovu nemáte pravdu, tma tak isto neexistuje. V skutočnosti je tma vďaka tomu, že je neprítomnosť svetla. Môžeme skúmať svetlo, ale nie tmu. Svetlo sa dá rozložiť, skúmať lúč za lúčom, ale tma sa zmerať nedá. Tma nemí svoju jednotku, v ktorej ju môžeme merať. Tma je iba pojem, ktorý si vytvorili ľudia, aby pomenovali neprítomnosť svetla.

Následne po tom sa mladík spýtal: ,,Pane, existuje zlo?"

Tentokrát profesor neisto odpovedal: ,,Samozrejme, vídame to každý deň. Brutalita vo vzťahoch, medzi ľudmi, trestné činy, násilie, všetko toto nie je nič iné ako prejav zla."

Na to študent odpovedal: ,,Zlo neexistuje, pane. Zlo je iba neprítomnosť dobra, teda Boha. Zlo je výsledok neprítomnosti Božskej lásky v srdci človeka. Zlo prichádza ako keď prichádza tma alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky."

Profesor si sadol.

Ten študent bol Albert Einstein.

zdroj: http://zod.reformace.cz

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.