image

Keď sa dieťa narodí, má neobmedzené možnosti. Akonáhle však prijme názory spoločnosti a začne sa vyvíjať jedným smerom, jeho možnosti ubúdajú.

Dieťa prichádza na svet mnohorozmerné, ale skôr či neskôr sa začne rozhodovať, čím bude. My mu v tom pomôžeme, aby sa stalo niekým.

Jedno čínske príslovie hovorí, že človek sa rodí nekonečný, ale iba výnimoční ľudia ako nekoneční aj umierajú.Keď ste sa narodili, boli ste čistou existenciou. Až umriete, budete lekárom alebo inžinierom alebo profesorom. Celý život ste boli neúspešní!

Keď ste sa narodili, mali ste nekonečné množstvo možností, všetky dvere vám boli otvorené – mohli ste sa stať profesorom, mohli ste sa stať vedcom, mohli ste sa stať básnikom; mali ste milióny možností. Potom ste sa usadili a stali ste sa profesorom – profesorom matematiky, odborníkom, špecialistom. Váš život sa stále zužoval a dnes ste ako úzky tunel, ktorý sa neustále zužuje. Narodili ste sa otvorene ako jasné nebo, ale čoskoro ste vstúpili do tunela, z ktorého sa už nikdy nedostanete. Tým tunelom je vaše ego, ktoré sa stotožňuje s Vašou funkciou.

Je urážajúce, keď si o niekom myslíte, že je úradník. Je veľmi urážajúce, keď si o sebe myslíte, že ste úradník, je to veľmi ponižujúce. Ste bohovia a bohyne, nič menej. Možno ste viac, ale určite nie ste menej. Keď hovorím, že ste bohovia a bohyne, myslím tým, že máte neobmedzené možnosti, nekonečný potenciál. Možno sa nesnažíte svoj ​​potenciál realizovať úplne – to však nemôže nikto, pretože je tak obrovský, že je to nemožné. Ste celý vesmír; svoj ​​potenciál nemôžete vyčerpať ani v nekonečnom čase. To mám na mysli, keď hovorím, že ste bohovia – ste naozaj nevyčerpateľní.

Niečo však realizovať budete. Naučíte sa jazyk, stanete sa veľmi výrečnými a možno sa stanete rečníkmi. Máte zmysel pre slová, možno sa stanete básnikmi. Máte dobrý sluch, máte radi hudbu a možno sa stanete hudobníkmi. To sú však len nepatrné možnosti. Nemyslite si, že to je všetko. Nemyslite si, že tým ste hotoví. Nikto nie je nikdy s ničím hotový. Nech ste urobili akokoľvek, nie je to vôbec nič v porovnaní s tým, čo ešte urobiť môžete. A čokoľvek môžete urobiť, nie je vôbec nič v porovnaní s tým, čím ste.

Ego znamená stotožňovať sa s funkciou. Guvernér má ego – je guvernérom a myslí si, že dosiahol svoj cieľ. Premiér má ego a myslí si, že dosiahol svoj cieľ. Čo viac si môžu priať?

To je však veľmi hlúpe, strašne hlúpe. Život je tak obrovský, že ho nikdy nedá dokončiť. To je nemožné. Čím viac žijete, tým viac možností sa Vám otvára. Áno, môžete dosiahnuť jedného vrcholu – a zrazu je pred vami druhý, život nikdy nekončí. Človek sa rodí v každom okamihu, ak je otvorený svojmu potenciálnemu bytia.

Pre ego je dôležitá činnosť, zatiaľ čo pre vedomie je dôležité bytia. Zem je pre bytie, a všetci sme pre činnosť. Všetci trpíme, pretože naše bytie je tak veľké a my ho nútime ísť do veľmi úzkych tunelov. To nám spôsobuje utrpenie, to nás zväzuje. Strácame slobodu a všade narážame len na prekážky. Máme pocit, že sme obmedzovaní zo všetkých strán. Za to však nikto nemôže, je to naša vlastná vina.

Múdry človek môže robiť tisíc a jednu vec, ale s žiadnou sa nestotožňuje. Keď je v kancelárii, je guvernérom, akonáhle z kancelárie odíde, prestane byť guvernérom a je opäť bohom. Keď príde domov, stane sa otcom, nestotožňuje sa s tým. Miluje svoju ženu a je jej manželom, ale nestotožňuje sa s tým. Robí tisíc a jednu vec, ale zostáva odbremenený od svojich funkcií. Je otcom, je manželom, je matkou, je bratom, dieťaťom, učiteľom, guvernérom, premiérom, prezidentom, zametačom, spevákom a množstvom ďalších vecí – ale s ničím sa nestotožňuje. Zostáva transcendentný, je nad všetkým. Nič ho nemôže obmedziť. Pohybuje sa všetkými týmito miestnosťami, ale žiadna nie je jeho väzením. Čím viac sa pohybuje, tým je slobodnejší.

Keď ste v kancelárii, buďte úradníkom, buďte komisárom, buďte guvernérom – to je úplne v poriadku – ale akonáhle odídete z kancelárie, nebuďte úradníkom, nebuďte komisárom, nebuďte guvernérom. Vaša funkcia skončila. Prečo ju ťahať so sebou? Nechoďte po ulici, ako by ste boli guvernérom – nie ste ním. Funkcie guvernéra vás bude obmedzovať; nedovolí vám užívať si života. Vtáky budú spievať na stromoch, ale ako sa toho môže zúčastniť guvernér? Ako môže guvernér spievať s vtákmi? A prišli dažde a páv tancuje – ako môže stať guvernér v dave a pozerať sa? To je nemožné. Guvernér musí byť guvernérom. Guvernér ide svojou cestou, nepozerá sa napravo ani naľavo, nepozerá sa na lístie stromov, nepozerá sa na mesiac. Zostáva guvernérom.

Taká pevná totožnosť Vás zabíja. Čím viac ste s niečím stotožnení, tým viac ste mŕtvi. To si pamätajte. Nič z toho, čo robíte, Vás neobmedzuje. Vaša činnosť nemá nič spoločného s Vašim bytím. Z hľadiska Vášho bytia je Vaša činnosť úplne bezvýznamná.

A ešte niečo: ja čiže ego je tá časť mojej existencie, ktorá predstiera že je celkom – je to podobné, ako keby moja ruka predstierala, že je celým mojím telom. To by bol problém. Sme súčasťou nekonečného vesmíru a predstierame, že sme celok. Ego je druh šialenstva, je to neuróza – megalománie. Ego je veľmi šialené, hrozne šialené; ak ho budete chvíľu počúvať, uvedomíte si to šialenstvo. Ego si myslí, že je všetko možné. Myslí si, že môže ovládnuť celý svet, že môže ovládnuť prírodu, že môže ovládnuť Boha. O ničom inom nepremýšľa. Myslí len na agresiu. Myslí, že je všetko možné, že je možné robiť všetko. A je stále agresívnejšie, stále šialenejšie.

Ego si myslí, že dokáže všetko. Žije vo falošnej predstave, že samotná časť je celok. Impotentné ego si myslí, že je všemohúce Ego, ktoré vlastne ani neexistuje. Myslí si, že je stredom všetkej existencie. A z toho vzniká všetko utrpenie.

Snažíme sa robiť všetko možné, ale nič sa nám nedarí, pretože vychádzame z mylných predpokladov. Snažíme sa byť úspešní, ale nikdy úspechov nedosiahneme. Každý úspech prináša sklamanie. Nahromadili sme veľa peňazí, veľa technických vymožeností, robíme vedecké pokroky, ale naše utrpenie rastie. Trpíme viac ako inokedy v minulosti. Tak by to však byť nemalo. Naše storočie je vedecky najpokročilejším storočím. Nikdy vo svojej histórii nebolo ľudstvo tak bohaté, nikdy nemalo také prostriedky k využívaniu prírodných zdrojov – ale nikdy v histórii nebol človek tak nešťastný. Čo sa stalo? Naše základné postuláty sú mylné.

Pre človeka bez ega je možné všetko; pre ego nie je možné nič. Ak chcete ovládnuť svet, budete porazení. Ak nechcete ovládať, zvíťazíte. Víťazia tí, čo sa vzdajú existencii. Vôľa Vás do raja nedokáže doviesť, do raja Vás dovedie vzdanie sa.

Osho

zdroj: http://citaty-velkych-osobnosti.sk

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.