image

Atlantské energie sú veľmi liečivé energie, ktoré revitalizujú žľazy, udržujú nás v kondícii, aktivujú našu sexualitu, zaisťujú rovnováhu metabolizmu, posilňujú náš imunitný systém a obnovujú bunky v tele.

Fialový plameň je energia čistého svetla, ktorá rozpúšťa strach a zlosť. Slúži k odstráneniu negatívnych myšlienok. Tento plameň môže byť kedykoľvek invokovaný, pretože pokiaľ žijeme vo fyzickom tele a vo vzťahoch, kde cez nás prechádzajú emócie, môže byť ťažké udržať si jasnú myseľ a byť v rovnováhe.

Je potrebné, aby negatívna energia bola premenená na pozitívnuchoroba na zdravie, bieda na dostatok, žiarlivosť na sebavedomie, sebectvo na štedrosť a zúfalstvo na dôveru.

Ľudia v Atlantíde vložili negatívnu energiu do fialového plameňa a premenili ju na pozitívnu. Žili v jednote so sebou a druhými a vzájomne si pomáhali. Pokiaľ videli v aure priateľa tmavú škvrnu, povolali na neho tento plameň a premenili ju.

Bolo pre nich prirodzené vzájomne sa podporovať. Ich myseľ bola jasná, boli si vedomí každej myšlienky a emócie, ktoré nimi prechádzali. Pokiaľ niekto na niekoho vyslal lúč žiarlivosti, nebolo možné to skryť, všetko bolo viditeľné v ich aure.

Na stretnutie ľudí pomáhajúcich šíriť svetlo v roku 1987 bol tento plameň invokovaný cez Majstra St. Germaina, a preto je na Zemi znovu k dispozícii.

Fialový plameň môžeme vyvolať vetou: ,,Som bytosť fialového plameňa. Som čistota, ktorú Boh žiada." Potom ste obalení plameňmi fialového lúča a všetká nízkovibračná energia bude spálená.

Mahatma energia je vysokofrekvenčná, zlatobiela, vesmírna energia, ktorá bola vytvorená vyššími bytosťami behom obdobia Atlantídy. Je to zlúčenina energie 12 lúčov (bezpodmienečnej lásky a milosti Quan Yin, lásky a múdrosti Majstra Lanto, energie harmónie a súladu mysle a ducha Majstra Vosloo) a ďalších bytostí, ktoré svojou energiou prispeli k vytvoreniu miesta, kde je táto energia uložená. Je veľmi silná, účinná a každý sa na ňu môže napojiť. Túto energiu často využívali kňazi, aby si udržali v sebe čistú energiu, a tak aby ju mohli šíriť medzi ľudmi. Podporovala prúdenie vysokofrekvenčnej energie mentálnym, emocionálnym, spirituálnym a fyzickým telom.

Atlanťania invokovali Mahatma energiu a tá začala prúdiť do zeme, a tak ju čistila a uvoľňovala všetky nízkofrekvenčné blokácie. Mohla byť tiež niekomu poslaná alebo vložená do problematickej situácie. Je to veľmi liečivá energia, ktorá revitalizuje žľazy, udržuje nás v kondícii, aktivuje našu sexualitu, zaisťuje rovnováhu metabolizmu, posilňuje náš imunitný systém a obnovuje bunky v tele. Pomáha stavať svetelné telo a urýchľuje náš vývoj. Pred pádom Atlantídy nám prístup k tejto energii bol odobraný. Od roku 1987 je Mahatma energia na Zemi znovu k dispozícii, je dôležité o ňu požiadať. Pre vzostup planéty je dôležité, aby táto energia mala možnosť sa prejaviť skrz nás, pretože ľudia sú prostredníkmi medzi zdrojom a Zemou. A keď je to najvyššia energia, ktorá je pre nás na Zemi k dispozícii, nemusíme sa báť, že by nás poškodila. Ide do našej monády, potom do vyššieho Ja a až potom do tela. Táto energia stavia most svetla medzi nami a zdrojom.

Môže byť invokovaná až tri krát denne. Povedzte: ,,Invokujem Mahatma energiu." Môžete si ju predstaviť ako lúč zlatobieleho svetla, ktorý prechádza Vami a okolo Vás, a potom ho môžete nasmerovať kamkoľvek budete chcieť.

Miesto vysokofrekvenčnej energie bolo miesto, kde bola uložená veľmi silná energia, ktorá zvyšovala a čistila frekvenciu čohokoľvek sa dotkla. toto miesto vytvorili veľkňazi a veľknažky a energiu tohto miesta mohol v Zlatom veku Atlandídy použiť podľa stupňa svojho vývoja každý, kto potreboval energiu na liečenie, manifestáciu, transportovanie, na zlepšenie telepatických schopností na veľké vzdialenosti, astrálne cestovanie, neplnenie sa energiou duše. Niektorí ľudia sa v používaní tejto energie vycvičili a vytvárali domy, chrámy, cesty, bazény, fontány a neskôr dopravné prostriedky a rakety. Pokiaľ túto energiu invokovali, zosilnilo sa všetko, kam táto energia bola nasmerovaná, a to podľa toho, ako bol dotyčný trénovaný. Bolo to ako by sa ľudia mohli napojiť na šesťdesiat wattovú žiarovku a zasvätenec na tisíc wattovú žiarovku. Všetci vedeli, ako s touto energiou zaobchádzať. Postupne sa Atlanťania v užívaní vysokofrekvenčnej energie zlepšovali. Tejto energii slúžili anjeli. Miesto vysokofrekvenčnej energie je v súčasnosti znovu plnené nanebovstúpeními majstrami, liečiteľmi a ľudmi šíriacimi svetlo na komunitné účely.

Poznatky prevzaté z knihy Discover Atlantis a New light on ascension od Diany Cooper
zdroj: http://atlantskaskola.cz

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.