image

Preklad modlitby Otčenáš pochádza priamo z aramejštiny - jazyka, ktorým hovoril Ježiš Kristus.
Má širší a hlbší význam, než aký poznáme z rôznych prekladov Biblie.

Preklad modlitby Otčenáš pochádza priamo z aramejštiny - jazyka, ktorým hovoril Ježiš Kristus.
Má širší a hlbší význam, než aký poznáme z rôznych prekladov Biblie:
Abvún d-bá šmája

Biblia Kralická: Otče náš, ktorý si na nebesiach.
Aramejsky: Ty, ktorý zroďuješ, Otče-Matka Kozmu, sústreď v nás svoje svetlo, nech je k úžitku. ... Dychu všetkých svetov, počujeme Ťa dýchať - dovnútra a von - v tichu.
Netkádaš šmach

Biblia Králická: Posväť sa meno Tvoje.
Aramejsky: Pomôž nám v jedinom Svätom dychu pociťovať len Teba - to vytvorí svätyňu vo vnútri, v celistvosti. To svetlo my všetci hľadáme inde, a to nás od nás samých odvádza, ale Meno vždy žije vo vnútri.
Tejtej malkutach

Biblia Králická: Príď kráľovstvo Tvoje.
Aramejsky: Svoju vládu jednoty stvor teraz. ... Z Teba sa rodí vôľa vševládnuca, život a sila k činu, pieseň, ktorá všetko odieva do krásy a obnovuje sa od vekov do vekov. ... Nech Tvoje rady riadia naše životy a očisti naše úmysly pre spolu-tvorenie. Tvoja vláda vytryskne, až sa naše paže roztiahnu a objímu všetko stvorenie.
Nechvej c´vjánach ajkána d-bá šmája af b-árha

Biblia Králická: Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi.
Aramejsky: Ako nachádzame Tvoju lásku vo svojej, tak nebo s prírodou nech splodí nové stvorenie. Tvoja jediná túžba potom s našou pôsobí ako vo všetkom svetle, tak aj vo všetkých formách.
Hav lán lachma d-sunkanán jaomána.

Biblia Králická: Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Aramejsky: Dopraj nám náš denný chlieb a vhľad pre potrebu, o ktorú sa hlási rastúci život. ... Vytvor v nás, pre nás, to, čo je len možné: osvieť každý ľudský krok k domovu.
Wa-š'bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch'nán švokn l-chaj'bejn.

Biblia Králická: A odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame našim vinníkom.
Aramejsky: Uvoľni laná chýb, ktoré nás zväzujú, ako aj my púšťame z rúk vlákna, ktorými držíme viny ostatných. ... Odpusť našu skrývanú minulosť aj utajené hanby, ako aj my neustále odpúšťame, čo iní skrývajú. Uľahči nám ťažobu utajených dlhov, ako aj my zbavujeme druhých povinnosti ich splácať.
We-la tachlán le-nesjúna Ela Pačan min biša.

Biblia Králická: A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého.
Aramejsky: Nedaj, aby nás oklamal povrch vecí, ale osloboď nás od toho, čo nás zdržuje. ... Nedaj, aby do nás vstúpilo zabudnutie a pokúšalo nás falošné zdanie. Zlom moc našej nezrelosti, vnútornú stagnáciu, ktorá bráni dobrému ovociu.
Metol d'lach malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l'alam almín Amen.

Biblia Králická: Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.
Aramejsky: V pravde - sila týchto výrokov nech je pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy: Amen. ... Z Teba sa rodí vôľa vševládnouca, život a sila k činu, pieseň, ktorá všetko odieva do krásy a obnovuje sa od vekov do vekov. Popravde - diela týchto výrokov nech sú pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy. Amen. ... Od Teba pochádzajú králi a kráľovné korunovaní - princípy vlády, kozmické "Ja môžem". Amen. ... Z Teba ten plameň budiaci úžas, tá sláva rodenie, vracajúci svetlo a zvuk do kozmu späť. Amen.

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.