Precitnutie

V kategórii sa nachádza 51 článkov.
Ak chceš zmeniť svet, miluj muža

Ak chceš zmeniť svet, miluj muža

Ak chceš zmeniť svet, miluj muža, skutočne ho miluj. Vyber si toho, ktorého duša jasne volá tvojou, ktorý ťa vidí; ktorý je dosť statočný na to, aby sa bál. Príjmi jeho ruku a veď ho jemne za krvou svojho srdca, kde môže ucítiť tvoje teplo a spočinúťa nechať svoju ťažobu zhorieť v tvojich ohňoch.
Čítajte viac
Štyri dohody

Štyri dohody

Nehreš slovom, neber si veci osobne, nevytváraj si domnienky a rob všetko čo najlepšie. Slovo predstavuje tvorivú silu. Je to dar. Všetka vaša magická moc sa opiera o slovo. Vždy, keď vyslovíte svoj názor, akoby ste prednášali magické formule. Slovom môžete druhého človeka zakliať, alebo ho zo zakliatia vyslobodiť. Slovo môže stvoriť ten najkrajší sen, alebo všetko okolo zničiť. Ak...
Čítajte viac
Ozvena života

Ozvena života

Chlapec sa prechádzal v horách so svojim otcom keď zrazu zakopol. Spadol, udrel sa a zakričal: ,,Aaaaaaaaaaaa!" Popri tej bolesti počul z hôr hlas, ktorý zopakoval: ,,Aaaaaaaaaaaa!" Zo zvedavosti sa opýtal: ,,Kto si?" A dostal odpoveď: ,,Kto si?" Potom zakričal: ,,Ja ťa počujem. Ale kto si?" A hlas odpovedal: ,,Ja ťa počujem. Ale kto si?" Nahnevaný...
Čítajte viac
Majstri snov

Majstri snov

Každý vzťah vo Vašom živote možno napraviť a každý vzťah môže byť krásny, záleží len na Vás . Musíte mať odvahu vysloviť pravdu nie len pred inými, ale aj pred sebou. Možno nemusíte byť úprimný ku každému koho stretnete, no môžete byť úprimní sami k sebe. Možno nemôžete kontrolovať všetko čo sa okolo vás deje, môžete však ovládať svoje reakcie. Práve ony usmerňujú sen Vášho života,...
Čítajte viac
Atlantské energie

Atlantské energie

Fialový plameň je energia čistého svetla, ktorá rozpúšťa strach a zlosť . Slúži k odstráneniu negatívnych myšlienok. Tento plameň môže byť kedykoľvek invokovaný, pretože pokiaľ žijeme vo fyzickom tele a vo vzťahoch, kde cez nás prechádzajú emócie, môže byť ťažké udržať si jasnú myseľ a byť v rovnováhe . Je potrebné, aby negatívna energia bola premenená na pozitívnu , choroba na...
Čítajte viac
Múdry profesor

Múdry profesor

Za pokračujúceho smiechu študentov profesor povedal: ” Teraz chcem, aby ste si tento pohár predstavili ako pohár reprezentujúci Váš život. Golfové loptičky sú tie dôležité veci – rodina, deti, zdravie, priatelia a Vaše obľúbené vášne . Ak by sa stratilo všetko ostatné, stále by bol Váš život naplnený. Kamienky sú tie ostatné veci, na ktorých záleží – práca, dom, auto . Piesok...
Čítajte viac
Zákon o odpútaní

Zákon o odpútaní

Vesmír reaguje najlepšie vtedy keď nedychtíme za svojimi túžbami. To znamená, že nie sme posadnutí túžbami, alebo zúfalí, aby sme ich dosiahli. Myšlienky ako sú: Ja to musím mať, lebo ak to nedostanem tak budem neúspešný, uzatvárajú naše vedomie a uvádzajú ho do kŕčovitého a nepružného stavu. Keď sa odpútame, tak budeme schopní udržiavať našu túžbu v srdci s trpezlivosťou a s...
Čítajte viac
Tajomná sila slova Valerija Sineľnikova

Tajomná sila slova Valerija Sineľnikova

Táto myšlienka, že slovo má tajomú moc , naozaj stojí za pozornejšie preskúmanie, pretože v jednej slovanskej zvesti sa hovorí, že víly (lesné bytosti, alebo rusalky) sa človeku už neukazujú preto, lebo ľudský jazyk zdrsnel a zbarbarizoval sa nadávkami, urážkami a nechutnými výrazmi. Ukážu sa až vtedy, keď sa človek opäť „poľudští“, keď jeho činy, myšlienky, slová a skutky budú opäť...
Čítajte viac
Kľúč k láske

Kľúč k láske

Kľúčom k láske je pád . Odpadnutie histórie. Odpadnutie myšlienok. Odpadnutie samotného času… V skutočnosti sa “ja” nemôže zamilovať, nemôže padnúť do lásky. Až keď odpadne “ja”, v myšlienkach skonštruovaná identita, zostane samotná láska, láska bez mena, univerzálna a nepodmieňovaná , ktorá je všadeprítomná – ale ktorú tí, čo hľadajú “lásku”, prehliadajú. Nikdy sa nezamiluješ do...
Čítajte viac