Organický verzus anorganický jód

Najlepším spôsobom ako pomôcť štítnej žľaze je dodať jej organickú formu jódu. Je to taká forma jódu, ktorá je vysoko aktívna, má optimálnu vstrebateľnosť a nie je možné sa ňou predávkovať.

Obecne je zafixovaný názor, že najväčším zdrojom jódu sú ryby a riasy a rôzne špecifické minerálne vody. Dnes sa však nehovorí len o jóde ako takom, ale predovšetkým o jeho základných formách, a to o organickej a anorganickej forme.

Počúvame názor, že anorganická forma jódu pochádza z neživej prírody a je obsiahnutá napr. v minerálnych vodách z dôvodu postupného vyplavovania zo zeme alebo pridaním jodidu draselného do kuchynskej soli. Organická forma jódu musí predsa byť v živých organizmoch ako sú rastliny (riasy) a živočíchy (ryby).

Tejto téme sa venuje už viac ako 40 rokov celosvetovo uznávaný biochemik prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc., ktorý zistil, že organická forma jódu je veľmi vzácna. Každý živý organizmus má schopnosť premeny anorganickej formy jódu do jej organickej formy. Toto sa deje za veľmi zložitých enzymatických procesov v živých organizmoch. Je to podobne ako u človeka. Premena jódu v živom organizme sa deje len do takej miery, aká je potrebná pre život. To znamená, že riasa, či ryba má len minimálne množstvo jódu v organickej forme. Ostatný jód, ktorý sa tam nachádza je v jeho anorganickej podobe (pripravený na premenu v prípade potreby). 

Zdielaj článok
Komentáre
Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
Pridajte Váš komentár