Diagnostika Fleet - Voll

Diagnostická metóda s použitím prístroja FLEET - VOLL vykonáva hodnotenie celkového organizmu.

Umožňuje:

 • stanovovať typ a rozsah degeneratívnych zmien 26-tich najdôležitejších systémov ľudského organizmu,
 • zistiť charakter endogénnej, alebo exogénnej intoxikácie,
 • zistiť veľkosť radiačnej záťaže organizmu,
 • zistiť stav bakteriálnej, plesňovej alebo vírusovej kontaminácie krvi a lymfy,
 • ohodnotiť stav centrálneho a vegetatívneho nervového systému.

Základné prednosti diagnostiky:

 • perfektná vizualizácia vnútorných procesov,
 • možnosť objektívneho posúdenia homeostázy (stav vnútornej rovnováhy organizmu),
 • možnosť registrovať pokles rezervnej kapacity orgánov bez viditeľných morfologických zmien,
 • možnosť modelingu terapeutických postupov,
 • screening test alopatických, homeopatických preparátov alebo biologicky aktívnych doplnkov.

Možnosti používania prístroja FLEET:

 • vizualizácia funkčného stavu organizmu na segmentárnej úrovni pôsobením rezonančných frekvencií,
 • grafické zobrazenie všetkých segmentov (súčasne) umožňujúce hodnotenie stavu vnútornej rovnováhy,
 • screening test terapeutických preparátov umožňujúci korekciu celkovej homeostázy,
 • hodnotenie rôznych štádií degeneratívnych procesov funkčného zaťaženia bez morfologických zmien,
 • kompenzačné a dekompenzačné štádia degeneratívnych procesov.

Možnosti používania prístroja VOLL:

 • určenie funkčného stavu orgánov a systémov súvisiacich s biologicky aktívnymi bodmi,
 • riešenie klinicky nejasných prípadov, predklinická diagnostika latentných (skrytých) ohnísk infekcie a ich vplyvu na organizmus,
 • určenie etiológie (príčin) a presnej lokalizácie ochorenia pomocou testovania nozód, organických preparátov atď.,
 • individuálny výber liekov, biologicky aktívnych prídavných látok, phytohomeopatických, homotoxikologických preparátov atď.,
 • testovanie alergénov, potravín, kozmetiky, klenotníckych výrobkov atď.,
 • kontrola účinnosti prípravkov užívaných v rámci liečby a prevencie ochorení,
 • určenie stavu meridiánových systémov používaných v tradičnej čínskej medicíne s cieľom zostaviť individuálny akupunktúrny recept pre liečbu metódou reflexnej terapie a hodnotenia účinnosti liečby.

Zdielaj článok