Modlitby

V kategórii sa nachádza 6 článkov.
Otče, potrebujem blížneho

Otče, potrebujem blížneho

Otče, potrebujem blížneho, ktorý stráži, keď spím, ktorý verí, keď pochybujem, ktorý sa modlí, keď mlčím. Otče, potrebujem blížneho, ktorý kráča, keď stojím, ktorý dúfa, keď sa strachujem, ktorý bojuje, keď sa unavím...
Čítajte viac
Aramejský otčenáš

Aramejský otčenáš

Preklad modlitby Otčenáš pochádza priamo z aramejštiny - jazyka, ktorým hovoril Ježiš Kristus. Má širší a hlbší význam , než aký poznáme z rôznych prekladov Biblie:. Autorom prekladu z aramejštiny je Neil Douglas-Klotz.
Čítajte viac
Huna modlitba

Huna modlitba

Pokiaľ si niečo prajeme a dôverujeme, že sa to stane, už v tento moment sa to manifestuje. Je to Zákon manifestácie. Napriek tomu veľa ľudí má vo svojom podvedomí pochybnosti, strachy a limitujúce systémy presvedčenia, ktoré blokujú účinnosť manifestácie, preto bola z Atlantídy na Havaj prinesená metóda, ktorá používa Zákon manifestácie, nazvaná Huna modlitba . V procese...
Čítajte viac
Modlitba za sebalásku

Modlitba za sebalásku

Nech sú odteraz všetky činy, všetky reakcie, myšlienky a emócie založené na láske . Pomôž nám, Stvoriteľ, zväčšovať našu sebalásku, až kým sa celý sen nášho života nezmení zo strachu a drámy na lásku a radosť . Nech je moc našej sebalásky natoľko silná, že zruší všetky lži, ktorým sme boli naprogramovaní veriť – všetky lži, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, dosť silní, dosť...
Čítajte viac
Modlitba S. N. Lazareva

Modlitba S. N. Lazareva

V základe existencie vesmíru ležia informačné procesy. " Na počiatku bolo Slovo ." To, čomu dnes hovoríme vesmír, mohlo z môjho hľadiska vzniknúť ako dôsledok vyčlenenia dvoch zložiek z jednotného počiatku , ktorý tu existoval vždy a ktorému hovoríme Boh : jedna z týchto zložiek je hmota a druhú tvorí informačné pole. Podmienkou existencie týchto protikladov je ich...
Čítajte viac
Metóda uzdravenia ho´oponopono

Metóda uzdravenia ho´oponopono

Pamätajte si, že to, čo vidíte u druhých, je tiež vo Vás samotných, takže všetko uzdravovanie je liečením seba samého. Nikto iný tieto procesy nemôž uskutočniť, iba Vy. Celý svet je doslova vo Vašich rukách.
Čítajte viac