Modlitby

V kategórii sa nachádza 5 článkov.
Aramejský otčenáš

Aramejský otčenáš

Preklad modlitby Otčenáš pochádza priamo z aramejštiny - jazyka, ktorým hovoril Ježiš Kristus. Má širší a hlbší význam , než aký poznáme z rôznych prekladov Biblie:. Autorom prekladu z aramejštiny je Neil Douglas-Klotz.
Čítajte viac
Huna modlitba

Huna modlitba

Pokiaľ si niečo prajeme a dôverujeme, že sa to stane, už v tento moment sa to manifestuje. Je to Zákon manifestácie. Napriek tomu veľa ľudí má vo svojom podvedomí pochybnosti, strachy a limitujúce systémy presvedčenia, ktoré blokujú účinnosť manifestácie, preto bola z Atlantídy na Havaj prinesená metóda, ktorá používa Zákon manifestácie, nazvaná Huna modlitba . V procese...
Čítajte viac
Modlitba za sebalásku

Modlitba za sebalásku

Nech sú odteraz všetky činy, všetky reakcie, myšlienky a emócie založené na láske . Pomôž nám, Stvoriteľ, zväčšovať našu sebalásku, až kým sa celý sen nášho života nezmení zo strachu a drámy na lásku a radosť . Nech je moc našej sebalásky natoľko silná, že zruší všetky lži, ktorým sme boli naprogramovaní veriť – všetky lži, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, dosť silní, dosť...
Čítajte viac
Modlitba S. N. Lazareva

Modlitba S. N. Lazareva

V základe existencie vesmíru ležia informačné procesy. " Na počiatku bolo Slovo ." To, čomu dnes hovoríme vesmír, mohlo z môjho hľadiska vzniknúť ako dôsledok vyčlenenia dvoch zložiek z jednotného počiatku , ktorý tu existoval vždy a ktorému hovoríme Boh : jedna z týchto zložiek je hmota a druhú tvorí informačné pole. Podmienkou existencie týchto protikladov je ich...
Čítajte viac
Metóda uzdravenia ho´oponopono

Metóda uzdravenia ho´oponopono

Pamätajte si, že to, čo vidíte u druhých, je tiež vo Vás samotných, takže všetko uzdravovanie je liečením seba samého. Nikto iný tieto procesy nemôž uskutočniť, iba Vy. Celý svet je doslova vo Vašich rukách.
Čítajte viac